2021.07.20.

Együttműködési megállapodások

A Magyar Nemzeti Múzeum, mint a Visegrad Fund támogatásában megvalósuló „Várak és Régiók” című pályázat vezető partnere az elmúlt hónapok egyeztetései után tavasszal és kora nyáron kétoldalú együttműködési megállapodásokat kötött a projektben szereplő partnereivel. Ezen intézmények Magyarországon a Magyar- Település- és Területfejlesztők Szövetsége (Budapest, Magyarország), Szlovákiában a Pro Castello Comaromiensi (Komárno, Szlovákia), Lengyelországban a Sandomierz Kerületi Múzeum (Sandomierz, Lengyelország), valamint Szerbiában Golubac Erőd Kft (Golubac, Szerbia)

A pályázat legfőbb céljai a szereplő intézmények együttműködésének és hálózatba tömörülésének előirányzása mellett a várak szerepének fejlesztése a 21. században, illetve azok együttműködésének segítése a turizmus, oktatási, kereskedelmi, gazdasági, állami és önkormányzati szférában szereplő intézményekkel. A partnerek hozzá kívánnak járulni a turizmus diverzifikációjához, a különböző regionális márkák és termékek népszerűsítéséhez, elősegítség a várak és a vármúzeumok szerepének fejlődését. A Partnerek a jövőben is igyekeznek majd együttműködni a turizmusban, közös szakmai programokon, kiállításokon, különböző kulturális eseményeken. Továbbá a Magyar Nemzeti Múzeum célja, hogy a jövőben hasonló megállapodásokat kössön más várakkal, intézményekkel is.

A Közös Munkacsoport (JWG) a COVID járvány ideje alatt két-három hetenként tartott online üléseket. Így az első személyes tárgyalásra júl. 7-én Komáromban került sor.

A partnerek a projekt tartalmát és disszeminációját továbbfejlesztették. Meghirdették a Várak és Régiók című pályázatot középiskolás tanulók számára, hogy a felnövekvő nemzedék körében népszerűsítsék és tudatosítsák a V4 együttműködés eredményeit, illetve a közös történelmi pontokat.

2021.07.16.

A “Castles & Regions”, “Várak és Régiók” című projektet a Nemzetközi Visegrádi Alap támogatja és partnerei a Magyar Nemzeti Múzeum (https://mnm.hu/hu ), mint vezető partner, a Magyar Település- és Területfejlesztők Szövetsége (www.mttsz.eu ), valamint a lengyelországi sandomierz várkastélyt működtető Sandomierz Regionális Múzeum (http://www.zamek-sandomierz.pl/# ), a szerbiai galambóci erődöt üzemeltető Golubac Fortress Ltd. (https://tvrdjavagolubackigrad.rs/eng/ ) és Szlovákiából a komáromi régi és újvár üzemeltetésével megbízott egyesület a Pro Castello Comaromiensi (https://pevnost.komarno.eu/hu/pro-castello-comaromiensi-n-o/ ). A projekttel kapcsolatban további információ található a castlesregions.eu honlapon.

A Várak és Régiók c. nemzetközi projekt keretében a Magyar Település- és Területfejlesztők Szövetsége, mint partner elkészíti a “Duna menti középkori és újkori várak, némely kastély, palota, egyházi létesítmény szerepének megújítása a település-, a térség-, a vidékfejlesztéssel és a turizmussal összefüggésben” című fejlesztési koncepciót. A koncepció kiemelten foglalkozik a váraknak a regionális gazdaságban, a formális oktatásban és a turisztikai desztinációs menedzsmentben betölthető szerepével.  

A fejlesztési koncepció jelentős mértékben fog hozzájárulni a tárgybani kormányzati, politikai döntéshozatal szellemi megalapozásához.

Ezt a törekvést véleményével szíveskedjék segíteni a következő linken elérhető kérdőív kitöltésével és visszaküldésével. https://forms.gle/ACuncyw5d5nJBS9H9

Reméljük, hogy ez az új megközelítése a várak, stb. jövőbeni szerepének nemcsak felkelti érdeklődését, de egyben véleménye is lesz róla.

A kérdőív kitöltése anonim, név nélkül is lehetséges. Amennyiben megadja az elérhetőségét, úgy tájékoztatni tudjuk a véleményekről és elkészülte után, a fejlesztési koncepció elérhetőségéről.

Válaszait és a kitöltött kérdőív visszaküldését ezúton is köszönjük!


2021.05.31.

„VÁRAK – RÉGIÓK” címmel nemzetközi multimédia pályázatot írt ki középiskolásoknak a Magyar Nemzeti Múzeum és a Magyar Település- és Területfejlesztők Szövetsége, Szerbiából a Golubac Fortress Ltd., Lengyelországból a District Museum in Sandomierz és Szlovákiából, az észak-komáromi Pro Castello Comaromiensi Egyesület.

A pályázat célja, elősegíteni a Duna és a Visztula menti népek, régiók, országok közös történelmi sorsának és egymást segítő kapcsolatának megismertetését és a felnövekvő nemzedék részvételét e régiók és országok közötti együttműködésben.

A pályázat a Visegrádi Együttműködés megalakulásának 30. évfordulója alkalmából került meghirdetésre. „Európa védelmezői” vagy a „Vár és régiója” témakörben várják a pályaműveket, amelyek vagy egy 5 perces videót, vagy egy diasorozatot tartalmaznak a választott témából.

A pályaműveket országonként szakértő zsűri értékeli. Az eredményhirdetés 2021. november 19-én lesz, mivel ezen a napon volt az 1335-ben megtartott visegrádi királytalálkozó oklevelének az aláírása, amely a Visegrádi Négyek ország csoport megalakulásának is a történelmi előzménye volt.

A pályaműveket 2021. október 5-ig lehet elküldeni. Pályázat elérhetősége: www.castlesregions.eu, info: info@castlesregions.eu