SERBIAN | ENGLISH

Prostorna kulturno-istorijska i prirodna celina Golubački grad je jedinstvena i nedeljiva funkcionalna celina prirodnih (rezervat prirode Golubački grad) i stvorenih resursa (srednjevekovna tvrđava i arheološko nalazište pored same tvrđave) i vrednosti od značaja za turizam, prostor koji zbog svojih karakteristika, vrednosti i prioritetne turističke namene je dobio poseban režim organizacije, uređenja, korišćenja i zaštite.
Misija Društva jeste upravljanje razvojem turizma na Turističkim prostorom Tvrđava „Golubački grad“ a posebno zaštita kulturno – istorijskog nasleđa, prirodnog bogatstva i životne sredine;

  • rezervisanje, zaštita i regulacija prostora, obuhvatajući prilagođavanje i redefinisanje urbanističkog okvira – prostorno planske dokumentacije, kao nephodne pretpostavke za sprovođenje predloženog koncepta razvoja turizma;
  • definisanje prioriteta i realizaciji projekata izgradnje neophodnih objekata javne i komunalne infrastrukture, kao i projekata infrastrukturnog opremanja lokacija rezervisanih za objekte turističke infrastrukture;
  • identifikacija ključnih investicionih projekata na području prostora;
  • promovisanje investicionih projekata i pregovorima sa potencijalnim investitorima;
  • izgradnja odnosa sa potencijalnim partnerima– investitorima i pružanje tehničke pomoći i podrške u postupku realizacije investicionih projekata;
  • razrada arhitektonskih i urbanističkih idejnih rešenja, kao i izradi tehničke dokumentacije;
  • izgradnja i jačanje konkurentske pozicije područja u saradnji sa lokalnim samoupravama i drugim zainteresovanim stranama kroz jačanje preduzetničke kulture, stvaranje kapaciteta za inovacije, jačanje kapaciteta lokalnih samouprava i organizacija koje se bave destinacijskim menadžmentom i marketingom, kao i kroz uspostavanje zajedničkih
  • inicijativa sa susednim opštinama sa teritorije Rumunije – korišćenje mogućnosti formulisanja zajedničkih projekata kojima bi se konkurisalo za dobijanje finansijskih sredstava iz Programa prekogranične saradnje Srbija – Rumunija;
  • saradnja sa ključnim zainteresovanim stranama u turizmu na nivou regiona, ali i na nacionalnom nivou na razvojnim projektima i marketinškim aktivnostima – Regionalna turistička organizacija „Donje Podunavlje“, regionalne razvojne agencije, Dunavski centar za kompetencije, programi tehničke pomoći opštinama Donjeg Podunavlja, Turistička organizacija Srbije, ministarstvo zaduženo za poslove turizma, itd;
  • podizanje svesti javnosti na lokalnom i regionalnom nivoy o turističkom prostoru kao prostoru koji ima mogućnost ostvarivanja održivog ekonomskog rasta kroz diversifikaciju delatnosti putem razvoja turizma.