HUNGARIAN | ENGLISH

Az MNM Esztergomi Vármúzeuma a magyar király- ság és a magyar állam bölcsőjének szellemi alapjain áll. A Várhegy jelentőségét emeli, hogy itt született és uralkodott Szent István király. A múzeum hazánk egyik legjelentősebb középkori várát mutatja be, az évszázadok alatt történt átépítésekkel és átalakításokkal. Az esztergomi vár történelem viharait túlélt termei a mai napig is jól tükrözik a megmaradt művészeti és építészeti emlékeken keresztül a középkor, valamint a reneszánsz kor királyi és érseki gazdagságát.

Kiemelkedő jelentőségű a Királyi kápolna, mely a magyar gótika első épített emléke. Szobrászati és festészeti díszítése is egyedülálló Magyarországon. Hasonló jelentőségű az úgynevezett ,,Szent István terem”, ahol a hagyomány szerint Szent István született. A vár legépebben maradt terme gazdag faragványaival művészettörténetileg is egyedülálló.

A török időkben Esztergom fontos végvár volt. 1543-ban a törökök el is foglalták, majd a következő másfél évszázad alatt zajló csaták során igen sokat sérült. A keresztény seregeknek csak 1683-ban sikerült felszabadítani.

A történelem pusztításai miatt a vár betemetett falai, épületei feledésbe merültek, csak 1934-től kezdték meg feltárását a régészek, mely munkák a mai napig tartanak.